Witty Comics
Hello make a comic | login | join | faq | puzzle newsletter | make friends | draw pictures

Årets dator by sadsmile on 05-20-2006
Jag sitter här med den dator som har blivit utsedd till årets dator. Säg mig, hur känns det?
Och nu över till vädret.
vote: votevotevotevotevote | login to vote | log in to flag this comic as inappropriate
View this comic as XML | printer friendly
<< Imitation Déjà vu >>