Witty Comics
Hello make a comic | login | join | faq | logo maker | Frank's free puzzle newsletter

Лунна среща by mila on 01-20-2008
Бен е попаднал на луната и се чувства самотен.
О! Защо ми трябваше да ходя на луната? Тук няма никой!
Пухи е отчаена и също много самотна .
Поне един заек да имаше тук! А то само сиви кратери! Къде си принце мой?
Бен чува стенанията на Пухи, но тя не иска да му разкрие чувствата си.
Тук съм принцесо нелунна! Ела да те прегърна!
За какъв се мислиш? Нима смяташ, че ще тръгна с първия срещнат заек?
vote: votevotevotevotevote | login to vote | log in to flag this comic as inappropriate
View this comic as XML | printer friendly
<< Случка в Париж Париж градът мечта >>