Witty Comics
Hello make a comic | login | join | faq | logo maker | Frank's free puzzle newsletter

Läxförhör UT by tutis on 10-30-2007
Om kallas det om du fraggar någon två gånger på rad?
Dabbelkiiill!!
Bra. Och om du turar till det och lyckas göra en TT då?
Multaajkill!!!
Perfekt! Och slutligen. Vad kallas det om du lyckas fragga någon som ligger och trycker i en grop?
EAGLEKILL!!!
vote: votevotevotevotevote | login to vote | log in to flag this comic as inappropriate
View this comic as XML | printer friendly
<< Tisdag More Comics >>